Możliwości i ograniczenia ewangelizacyjnego wykorzystania mass mediów w świetle nauczania papieża Franciszka

Abstract
W przeprowadzonej refleksji podjęto próbę ukazania obrazu i ewangelizacyjnych możliwości mass mediów wypływających z dokumentów oraz wypowiedzi Ojca Świętego Franciszka. Ukazana została więc afirmacja, z jaką papież Franciszek odnosi się do środków społecznego przekazu. Wskazano również, że media masowe są narzędziem ewangelizacji, które ze swoje natury są obojętne moralnie. To jak zostaną wykorzystane zależy bowiem od konkretnego człowieka. Zaprezentowano również różne sposoby wykorzystania Internetu w procesie ewangelizacji, odczytane z nauczania nowego papieża. Ponadto ukazano działalność medialną papieża oraz wymogi jakie stawia on przed ludźmi odpowiedzialnymi za media w aspekcie etyczno-moralnym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection