Eksploracja wiedzy w sieci franczyzowej na przykładzie usług doradczych

Abstract
Sieci franczyzowe choć są znane od ponad stulecia, w ostatnich dwudziestu/trzydziestu latach przeżywają gwałtowany rozwój pod względem ilości nowo powstających układów tego typu. Obserwacja ta jest warta uwagi, ponieważ sieci franczyzowe pojawiają się także w dziedzinach biznesu, które do tej pory były uznawane za nieatrakcyjne dla tego rodzaju współpracy gospodarczej pomiędzy przedsiębiorstwami. Współczesne tendencje w kształtowaniu zasad współpracy partnerów we franczyzie wskazują na wprowadzanie nowatorskich rozwiązań w zakresie uczenia się otoczenia. Zaprezentowane przypadki franczyzodacwów w sektorze usług doradczych wskazują, że charakter świadczonej usługi (specjalistycznego doradztwa), której wynikiem jest wytworzenie wartości dodanej dla klienta powoduje konsekwencje dla funkcjonowania sieci franczyzowej. Rezultatem świadczenia takiej usługi w ramach franczyzy jest powstawanie dwustronnej asymetrii informacyjnej.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection