Przesłanki wyboru kierunku uniwersyteckiego przez słuchaczy wybranej specjalizacji studiów ekonomicznych w świetle meta-modelu gospodarki innowacyjnej

Abstract
Poniższy artykuł prezentuje wyniki badania dotyczącego przesłanek wyboru kierunku i specjalności studiów. Zostało ono przeprowadzone na kilkudziesięciu studentach kierunku zarządzanie na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach. Powodem zrealizowania tego badania stały się wdrażane w Polsce zmiany funkcjonowania szkolnictwa wyższego, a szczególnie w zakresie roli studiów w rozwoju zawodowym młodych ludzi, a w konsekwencji także ich roli w całej gospodarce krajowej mającej cechować się innowacyjnością.
Description
Keywords
Citation