PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych

Abstract
Książka omawia tematykę komunikacji prowadzonej w polskich organizacjach pozarządowych. Zawiera część badawczą poświęconą diagnozie działań komunikacyjnych oraz część instruktażową wskazującą wybrane metody i techniki komunikacyjne wpisane w całościową i przemyślaną strategię komunikacyjną NGO. Duży nacisk kładzie właśnie na strategiczne planowanie polityki komunikacyjnej dopasowane do możliwości organizacji i wymogów współczesnego świata.
Description
Keywords
Citation
Łukasiuk Magdalena, PR NGOsów. Komunikacja strategiczna organizacji pozarządowych, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2014.
Belongs to collection