Czy Szczecin jest metropolią?

Abstract
Przedmiotem opracowania zatytułowanego „Czy Szczecin jest metropolią?” jest próba analizy usytuowania Szczecina na bazie rankingu największych miast Polski na tle definicji metropolii. W artykule ujęto także potencjał i bariery rozwoju Szczecina oraz podano przykład współpracy gmin w ramach Stowarzyszenia Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection