Zaufanie w relacjach interpersonalnych – wybrane aspekty

Abstract
W artykule zasygnalizowano jedynie znaczenie zaufania w budowaniu relacji międzyludzkich. Ludzie instynktownie ufają tym osobom, których charakter jest oparty na właściwych zasadach i wartościach. To podstawa budowania partnerstwa: rodzice – szkoła – najbliższe środowisko oraz w przypadku szkoły wyższej, nauczyciele akademiccy – studenci. Powyższe składniki tworzą środowisko wychowawcze, a tworzyć będą jednolity front wychowawczy, jeśli systemy wartości, zasad i głoszonych sądów przez te trzy ogniwa będą tożsame. Podkreślono również, iż relacje interpersonalne są powiązane z zaufaniem, które wzbudza w drugiej osobie nadawca komunikatu dzięki temu, że sam jest wiarygodny. Kiedy poziom zaufania jest duży, porozumienie następuje bez trudności. Gdy jednak zaufanie jest niewielkie, porozumienie jest ograniczone, czasochłonne i nieefektywne. O zaufanie w relacjach interpersonalnych muszą zadbać nie tylko nauczyciele i studenci, ale również rodzice.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection