Uczenie się głębokie jako efekt studiowania

Abstract
Dynamiczne zmiany ekonomiczne i polityczne wpływają na zadania edukacji akademickiej. Ulega ona głębokim przeobrażeniom. Potrzeby gospodarcze i wynikająca z nich polityka państwa wpływają na charakter wiedzy przekazywanej czy kształtowanej na uczelniach. Umasowienie edukacji znacząco wpłynęło na obniżenie standardów kształcenia akademickiego. Uczenie się głębokie jako efekt akademickiego uczenia się dorosłych stanowi warunek konieczny funkcjonowania uniwersytetu. Zachodzi uzasadniona obawa, że ze względu na postępującą ewolucję edukacji akademickiej uczenie się głębokie na uczelniach wyższych będzie zjawiskiem rzadkim i elitarnym.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection