Demokryt w oczach Nietzschego

Abstract
Artykuł rekonstruuje obraz Demokryta z pism Nietzschego, w tym jego notatek do wykładów; argumentuje się, że Nietzsche w pismach presokratyków poszukiwał idei analogicznych do współczesnego mu pozytywizmu. Demokryt jest zatem nakreślony jako prekursor filozofii Comte'a, ocenianej przez Nietzschego bardzo wysoko.
Description
Keywords
Citation
Miłkowski, Marcin. 2003. Demokryt w oczach Nietzschego. „Nowa Krytyka” 15: 173–185.
Belongs to collection