Ewolucja wspólnej polityki rolnej UE i strategia rozwoju rolnictwa polskiego

Abstract
Czynniki kształtujące stan i zmiany WPR. WPR i jej ewolucja w latach 1957-2009. Podstawowe etapy ewolucji. Polska wobec zmian i ewolucji WPR. Określenie narodowej strategii w zakresie polityki rolnej. Programy rozwoju obszarów wiejskich w strategii rozwoju rolnictwa i wsi. Wspólnotowa i narodowa polityka rolna wobec uwarunkowań rozwojowych UE i Polski.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 125
Keywords
Citation
Belongs to collection