Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych

Abstract
Rolnicze spółdzielnie produkcyjne w zbiorowości spółdzielni produkcji rolnej. Praca i ziemia jako podstawowe czynniki produkcji. Majątek spółdzielni i źródła jego finansowania. Działalność gospodarcza. Sytuacja ekonomiczno-finansowa. Efektywność techniczna rolniczych spółdzielni produkcyjnych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 120
Keywords
Citation
Belongs to collection