Stan polskiej gospodarki żywnościowej po przystąpieniu do Unii Europejskiej. Raport 5

Abstract
Makroekonomiczne i rynkowe uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej: wskaźniki makroekonomiczne, ceny, wsparcie finansowe. Popyt na żywność i produkty rolno-spożywcze. Rozwój produkcji i przemiany strukturalne w rolnictwie i przemyśle spożywczym: produkcja rolnictwa, produkcja przetwórstwa, globalizacja, przemiany strukturalne. Wyniki i sytuacja ekonomiczno-finansowa rolnictwa i przemysłu spożywczego: przychody, zaopatrzenie w środki produkcji, sytuacja przedsiębiorstw rolnych, sytuacja przedsiębiorstw usługowych, sytuacja przemysłu spożywczego.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 109
Keywords
Citation
Belongs to collection