Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych

Abstract
Teoretyczne podstawy ryzyka cenowego i dochodowego w rolnictwie. Instrumenty zarządzania ryzykiem cenowym i dochodowym. Ekonomiczne, instytucjonalne i organizacyjne uwarunkowania rozwoju rynku towarowych instrumentów rolnych. Wykorzystanie instrumentów pochodnych do zarządzania ryzykiem cenowym. Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 113
Keywords
Citation
Belongs to collection