Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (6)

Abstract
Ład przestrzenny obszarów wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływania gospodarki rolnej. Perspektywy rozwoju produktów regionalnych i tradycyjnych. Rozdysponowanie środków finansowych wynikających z mechanizmów WPR na rozwój modelu rolnictwa industrialnego i zrównoważonego w Polsce. Uproszczenia uprawowe w zrównoważonym rozwoju rolnictwa. Gospodarstwa ekologiczne w Polsce w świetle badań strukturalnych GUS.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 102
Keywords
Citation
Belongs to collection