Europejska integracja finansowa i monetarna a rolnictwo

Abstract
Istota integracji finansowej, kategorie, mechanizmy, pomiar: integracja finansowa w UE: kształtowanie się jednolitego rynku finansowego, FSAP, Jednolity Obszar Płatności w Euro, integracja banków, stabilność systemów finansowych. Integracja monetarna: teoria, analiza kosztów i korzyści, EUGW, Polska droga do euro. Rolnictwo polskie a unijna integracja finansowa i monetarna.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 96
Keywords
Citation
Belongs to collection