Ocena rozwoju konkurencyjności polskich producentów żywności po integracji z Unią Europejską

Abstract
Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa i wybranych produktów przetwórstwa spożywczego. Analiza zasięgu i poziomu subsydiowania eksportu rolno-spożywczego. Innowacyjność jako czynnik wzrostu konkurencyjności polskiego przemysłu spożywczego. Promocja jako źródło przewag konkurencyjnych polskich producentów żywności.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 99
Keywords
Citation
Belongs to collection