Blogi przykładem dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów

Abstract
Description
Keywords
Citation
Kornacka, M. (2012). Blogi przykładem dziennikarstwa internetowego w dobie konwergencji mediów, w: Konwergencja mediów masowych i jej skutki dla współczesnego dziennikarstwa, Tom 2, M. Gierula, P. Szostok (red.), Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, s. 313-326.
Belongs to collection