Gospodarka w warunkach integracji europejskiej. Czwartki u Ekonomistów, Tom II

Abstract
W pracy uwzględniono problematykę przedsiębiorczości w sektorze publicznym, europejskiej unii walutowej oraz funkcjonowania przedsiębiorstw
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection