Instytucje w krajach transformujących się

Abstract
Celem raportu jest syntetyczna prezentacja i ocena zmian instytucji w 28 krajach transformujących się po 1989 roku. Instytucje te są rozumiane jako formalne reguły gry, które stanowią proceduralne i regulacyjne rozwiązania instytucjonalne określające strukturę gospodarczą i polityczną kraju. Mając powyższe na uwadze, w raporcie poddano analizie przede wszystkim ustrój polityczny (demokracja czy dyktatura) i sprawność instytucji państwa, tj. zapewnienia przez nie wolności gospodarczej i jakości rządzenia. Badano także rozwiązania instytucjonalne tworzone przez państwo dla dwóch, mających wielkie znaczenie w gospodarce, obszarów - rynku pracy i sektora bankowego.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection