Współczynniki standardowej nadwyżki bezpośredniej "2004" dla typologii gospodarstw rolnych w Polsce

Abstract
Metoda obliczania standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Dopłaty bezpośrednie istotnym czynnikiem warunkującym wysokość standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004". Regionalne współczynniki standardowych nadwyżek bezpośrednich "2004" dla rolniczych działalności produkcyjnych oraz dla kodów FSS. Ekwiwalent 1 ESU dla działalności produkcji roślinnej i zwierzęcej w oparciu o regionalne SNB.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 88
Keywords
Citation
Belongs to collection