Ocena zmian w strukturze społeczno-ekonomicznej wsi w latach 2000-2005

Abstract
Ocena wybranych cech społeczno-demograficznych populacji wiejskiej w latach 2000-2005. Zmiany cech społeczno-demograficznych kierowników gospodarstw rolnych. Ocena warunków życia ludności oraz stanu zdrowia mieszkańców wsi.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 79
Keywords
Citation
Belongs to collection