Wybrane cechy demograficzne ludności wiejskiej w latach 2000-2005

Abstract
Charakterystyka demograficzna ludności wiejskiej: wiek, płeć, wykształcenie, aktywność zawodowa. Cechy społeczno-demograficzne wybranych grup ludności wiejskiej: wychodźców z terenów wiejskich, kierowników gospodarstw, osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 58
Keywords
Citation
Belongs to collection