Zmiany w sektorze żywnościowym po rozszerzeniu UE

Abstract
Stan polskiej gospodarki żywnościowej po wejściu do UE. Wpływ WPR na rynki rolne w Polsce. Konkurencyjność polskiego sektora żywnościowego po wejściu. Fundusze publiczne źródłem finansowania inwestycji w polskim przemyśle spożywczym. Znaczenie programów współfinansowanych ze środków UE dla polskiej gospodarki żywnościowej i regionów wiejskich. Przemysł spożywczy w Republice Czeskiej. Doświadczenia węgierskiego sektora rolno-spożywczego związane z integracją z UE. Stan rolnictwa na Słowacji w trzy lata po akcesji do UE. Bułgarski przemysł spożywczy w okresie przedakcesyjnym - trendy i wyzwania. Rumuński sektor rolno-spożywczy - jego przygotowanie do członkostwa w UE. Rozwój sektora żywnościowego po akcesji Litwy do UE. Wpływ akcesji do UE na łotewski sektor żywnościowy. Stan słoweńskiego sektora żywnościowego po akcesji do UE.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 57
Keywords
Citation
Belongs to collection