Program Wieloletni. Synteza badań 2006 roku

Abstract
Najważniejsze wnioski płynące z realizacji w 2006 roku zadań programu wieloletniego "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej". Podsumowanie 21 zadań realizowanych w ramach 7 głównych tematów badawczych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 56
Keywords
Citation
Belongs to collection