Sytuacja ekonomiczna i aktywność inwestycyjna różnych grup gospodarstw rolniczych w Polsce i innych krajach unijnych w latach 2004-2005

Abstract
Ekonomiczne przesłanki zdolności konkurencyjnej polskich gospodarstw rolnych. Dochodowość materialnych czynników produkcji w gospodarstwach osób fizycznych w 2005 r. Sytuacja ekonomiczna gospodarstw nie rozliczających się z KRUS. Potencjał produkcyjny i sytuacja ekonomiczna gospodarstw rolnych na terenach ONW. Skutki działania instrumentu płatności wyrównawczych ONW ze szczególnym podkreśleniem zachowań migracyjnych ludności.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 68
Keywords
Citation
Belongs to collection