Rynek ziemniaka i ewolucja jego funkcjonowania oraz wpływ na proces transmisji cen

Abstract
Zmiana rynkowych uwarunkowań funkcjonowania sektora ziemniaczanego - ceny, zapotrzebowanie, regulacje rynkowe. Zmiany w handlu zagranicznym. Zmiany struktur podmiotowych i kanałów dystrybucji. Rozwój infrastruktury rynkowej. Transmisja cen na rynku ziemniaka.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 53
Keywords
Citation
Belongs to collection