Projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013

Abstract
Podstawy prawne programów rozwoju obszarów wiejskich wspieranych w latach 2007-20013 z budżetu UE. Wsparcie Polski ze środków unijnych na tle wsparcia innych państw członkowskich. Polski PROW 2013- podział środków między poszczególne działania. Uwagi końcowe i wnioski.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 48
Keywords
Citation
Belongs to collection