Wyniki ekonomiczne polskiego rolnictwa w ujęciu europejskim i regionalnym

Abstract
Metodologia sporządzania rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. Zróżnicowanie ekonomiczne gospodarstw rolnych w wybranych państwach i regionach UE - rachunek nakładów i efektów. Doświadczenia Austrii w sporządzaniu rachunków ekonomicznych dla rolnictwa ze szczególnym uwzględnieniem szacunku wartości drugorzędnych działalności nierolniczych i dopłat bezpośrednich. Kierunki działalności i główne źródła dochodu indywidualnych gospodarstw rolnych w Polsce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 43
Keywords
Citation
Belongs to collection