Powierzenie wiary i praktyki. Obiektywny aspekt doktryny Shinrana na podstawie tekstu Kyōgyōshinshō