Czego muzyk-improwizator może nauczyć się od mistrza sztuk walki? Praca z qi w wewnętrznych sztukach walki oraz we współczesnej improwizacji swobodnej

Abstract
W konfucjańskim kręgu kutlurowym uważa się, iż skuteczność i jakość działania jest ściśle determinowana jakością "pracy z qi". To przekonanie znajdujemy zarówno w pismach filozoficznych, tekstach dotyczących estetyki, zapiskach mistrzów sztuk walki, jak i w tzw. "mądrości ludowej". Fenomen "pracy z qi" związany jest z pracą z umysłem i przy bliższej obserwacji wydaje się możliwy do zaadoptowania na gruncie pozachińskim. W artykule postaram się wyjaśnić czym jest "praca z qi" na przykładzie sztuki walki Taijiquqan, oraz naszkicować teoretyczną możliwość zastosowania "pracy z qi" w praktyce swobodnej improwizacji w muzyce współczesnej.

In Confucian cultural circle it is believed that the efficiency and quality of one's actions is closely determined by the quality of one's "work with qi". This belief is found equally in the philosophical writings, texts on aesthetics, and notes of masters of martial arts, as well as in the so-called. "folk/common wisdom." The phenomenon of "work with qi" is related to working on one's mind, and on closer examination seems possible to adaptable and applicable in context other than of Chinese culture. In this article I will try to explain what the "work with qi" consist in on the example of Taijiquan martial art, and sketch a theoretical possibility of "working with qi" in the practice of free improvisation in contemporary music.
Description
Keywords
Citation
R. Mazur, Czego muzyk-improwizator może nauczyć się od mistrza sztuk walki? Praca z qi w wewnętrznych sztukach walki, oraz we współczesnej improwizacji swobodnej. w: Estetyka i Krytyka 29 (2/2013), Kraków 2013, ss. 153-167
Belongs to collection