Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce - bilans, stan zagospodarowania i aspekty środowiskowe

Abstract
W artykule przedstawiono bilans odpadów wydobywczych pochodzących z eksploatacji rud miedzi w Polsce, ich charakterystykę oraz aspekty środowiskowe wynikające z aktualnego stanu zagospodarowania tych odpadów. Z analizy wynika, iż aktualnie wytwarzanymi odpadami są skała płonna (w ilości około 4 mln Mg/rok) oraz odpady z flotacji rud miedzi w ilości do 28 mln Mg/rok. Na nieczynnych OUOW zdeponowanych jest ponad 174 mln Mg odpadów wydobywczych.
Description
Keywords
Citation
Kotarska, I. (2012). Odpady wydobywcze z górnictwa miedzi w Polsce - bilans, stan zagospodarowania i aspekty środowiskowe. Cuprum, 65(4), 45–64.
Belongs to collection