Ocena wpływu rozmieszczenia instytucji wiejskich na lokalny rozwój społeczno-gospodarczy

Abstract
Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle materiałów statystycznych GUS - ocena gmin z punktu widzenia efektywności wykorzystania organizacji pozarządowych; działalność banków spółdzielczych. Organizacje wspierające lokalny rozwój społeczno-gospodarczy w świetle badań empirycznych - organizacje wspierające rozwój obszarów wiejskich; organizacje wspierające kapitał ludzki i kapitał społeczny; organizacje wspierające ochronę środowiska. Przykłady działania organizacji wspierających rozwój lokalny - Samorządowy Fundusz Poręczeń Kredytowych w Gostyniu, Stowarzyszenie Funduszy Lokalnych - Sokólski Fundusz Lokalny w Sokółce.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 41
Keywords
Citation
Belongs to collection