Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju

Abstract
Rozpowszechnienie nierolniczej działalności gospodarczej na terenach wiejskich. Charakterystyka osób prowadzących nierolniczą działalność na terenach wiejskich. Przedsiębiorczość wiejska w opinii sołtysów. Wspieranie przedsiębiorczości przez samorządy i instytucje lokalne. Członkostwo w UE a przedsiębiorczość w świadomości mieszkańców wsi. Szanse i zagrożenia rozwoju nierolniczej działalności gospodarczej na wsi.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 40
Keywords
Citation
Belongs to collection