Ocena zmian konkurencyjności polskich producentów żywności po wejściu do UE

Abstract
Wyniki handlu zagranicznego produktami rolno-spożywczymi. Rola wymiany zagranicznej w sprzedaży podstawowych działów produkcji rolniczej i poszczególnych branż przemysłu spożywczego. Stan przewag cenowych na rynku podstawowych produktów rolnictwa i wybranych produktów przetwórstwa spożywczego. Ocena konkurencyjności polskich produktów żywnościowych na rynku amerykańskim. Analiza zasięgu i poziomu subwencjonowania eksportu rolno-spożywczego. Konkurencyjność polskich producentów żywności - ocena dotychczasowych badań.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 37
Keywords
Citation
Belongs to collection