Z badań nad rolnictwem społecznie zrównoważonym (2)

Abstract
Charakterystyka gospodarstw ekologicznych w Polsce. Gospodarstwa zrównoważone w świetle danych FADN. Analiza skutków dochodowych wdrażania ograniczeń rolnośrodowiskowych w rolnictwie (koncepcja). Pomiar wpływu rolnictwa na środowisko naturalne na przykładzie rachunków ekonomicznych dla rolnictwa. Polityka UE w zakresie "cross-compliance" i dobrostanu zwierząt. Bilans składników nawozowych w gospodarstwach rolnych jako kryterium zrównoważonego gospodarowania, określenie stopnia zrównoważenia gospodarstw rolnych w zakresie pasz.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 30
Keywords
Citation
Belongs to collection