Przestrzenne zróżnicowanie dopłat wyrównawczych ONW w Polsce w 2004 roku

Abstract
Idea ONW - Obszary o Niekorzystnych Warunkach Gospodarowania. ONW jako instrument PROW. Wymagania wobec beneficjenta ONW w prowadzeniu działalności rolniczej. Klasyfikacja ONW: ONW Górskie, ONW Nizinne, ONW Specyficzne utrudnienia. Struktura wniosków złożonych w ramach ONW. Środki finansowe wypłacone beneficjentom.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 31
Keywords
Citation
Belongs to collection