Praca w indywidualnych gospodarstwach rolnych

Abstract
Cechy społeczno-demograficzne ludności rolniczej: struktura demograficzna, poziom wykształcenia, kierownicy gospodarstw. Aktywność zawodowa osób związanych z gospodarstwem rolnym. Nakłady pracy w gospodarstwie członków rodzin rolniczych. Nadwyżki i niedobory siły roboczej. Najem siły roboczej i stosunki pracy w rolnictwie.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 28
Keywords
Citation
Belongs to collection