Wsparcie sektora żywnościowego i obszarów wiejskich w latach 2004-2005

Abstract
Przepisy ramowe i kierunki wsparcia rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w latach 2004-2006. Finansowanie programów strukturalnych w rolnictwie i na obszarach wiejskich po przystąpieniu Polski do UE. Analiza SWOT programów PROW i SPO. Stan zaawansowania realizacji PROW w poszczególnych działaniach: renty strukturalne, zalesianie, grupy producentów, wspieranie gospodarstw niskotowarowych; wspieranie działalności rolniczej na ONW, program rolnośrodowiskowy, dobrostan zwierząt. Przygotowanie beneficjentów do absorpcji środków funduszy strukturalnych PROW i SPO. Ocena programów PROW i SPO i ich wpływu na rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 22
Keywords
Citation
Belongs to collection