Stan polskiej gospodarki żywnosciowej po przystapieniu do Unii Europejskiej. Raport 2

Abstract
Ekonomiczne i rynkowe uwarunkowania sektora rolno-spożywczego - otoczenie makroekonomiczne, ceny. Popyt na produkty rolno-spożywcze. Produkcja i przemiany strukturalne rolnictwa i przemysłu spożywczego - produkcja i podaż podstawowych produktów rolno-żywnościowych, inwestycje i przemiany strukturalne w rolnictwie oraz przemyśle spożywczym. Stan ekonomiczny rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego - przychody, zaopatrzenie w środki produkcji, wskaźniki finansowe.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 19
Keywords
Citation
Belongs to collection