Procesy dostosowawcze w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych

Abstract
Procesy dostosowawcze w RSP do wymagań rynku i wyzwań związanych z integracją; organizacja i stosunki własnościowe, czynniki produkcji, produkcja rolnicza i nierolnicza. Sytuacja ekonomiczno-finansowa RSP.
Description
Seria: Program Wieloletni 2005-2009. Ekonomiczne i Społeczne Uwarunkowania Rozwoju Polskiej Gospodarki Żywnościowej po Wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej, nr 13
Keywords
Citation
Belongs to collection