Kierunki rozwoju gmin województwa pomorskiego w świetle celów strategii

Abstract
Bazując na wytycznych, traktujących efekty, jakie zostaną uzyskane po osiągnięciu celów strategii przez gminy jako rezultaty rozwoju lokalnego, zbadano jakich obszarów życia gminy dotyczą, jaka jest ich hierarchia, a zatem jakie są kierunki rozwoju jednostek terytorialnych, stopnia podstawowego w województwie pomorskim.
Description
Keywords
cele drugorzędne  cele pierwszorzędne  priorytetowe cele rozwojowe gmin  kierunki rozwoju gmin  cele strategii rozwoju  priorytetowe obszary rozwojowe gmin
Citation
Belongs to collection