Stosunki polsko-czeskie 2004-2011.

Abstract
W ostatnich latach (2004-2011) współpraca polsko−czeska realizowana jest w dużej części w wymiarze wyszehradzkim, który uzupełnia dobrosąsiedzkie, rozbudowane i wielowymiarowe, stosunki bilateralne. Grupa Wyszehradzka stała się dziś platformą dyskusyjno−negocjacyjną umożliwiającą zawieranie nieformalnych sojuszy na potrzeby polityki unijnej, ale i ustalania strategicznych dla członków Grupy kwestii regionalnych. Stosunki polsko−czeskie należą do najlepszych od lat, a wzmacnianie się współpracy na różnych płaszczyznach, przy jednoczesnej zbieżności poglądów politycznych obu rządów, rozpoczęło się intensywniej zacieśniać z momentem przekroczenia progu Unii Europejskiej.
Description
Keywords
Citation