Multi-Annual Research Programme. 2005 Research. Synthesis

Abstract
Polska gospodarka żywnościowa w pierwszym roku członkostwa w UE. Wpływ funduszy strukturalnych UE na rozwój obszarów wiejskich w pierwszym roku członkostwa. Generalna koncepcja rozwoju wsi wspieranego przez fundusze strukturalne i fundusz kohezji w latach 2007-2013. Monitorowanie i analiza zmian polskiego rolnictwa na globalnym rynku rolnym. Polskie przedsiębiorstwa rolnicze w pierwszym roku członkostwa. Regionalne zróżnicowanie rozwoju rolnictwa i jego wpływ na ekonomiczno-społeczne problemy obszarów wiejskich. Standardowa nadwyżka bezpośrednia dla wybranych produktów rolniczych i klasyfikacja gospodarstw rolniczych wg wymagań UE.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 23.1
Keywords
Citation
Belongs to collection