Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych

Abstract
Artykuł zawiera charakterystykę i analizę światowego rynku projektów metali nieżelaznych, ze szczególnym uwzględnieniem metali podstawowych oraz złota, które kontynuuje dobrą passę z kolejnymi rekordami cenowymi. Przedstawiono kierunki inwestowania w obszarze prac prospekcyjnych i eksploracyjnych metali nieżelaznych, uwzględniając wybrane kraje i regiony świata. W celu zaobserwowania związanych z tym okresowych zmian, przeanalizowano ceny metali i wielkość wydatków eksploracyjnych światowych operatorów górniczych w ciągu ostatnich kilkunastu lat. Bessa na rynkach surowcowych, związana ze światowym kryzysem w latach 2008- 2009 zakończyła się w roku 2010, kiedy finansowanie przedsięwzięć eksploracyjnych w metalach nieżelaznych wróciło do poziomu z roku 2007. Całkowite szacunkowe nakłady na poszukiwania wzrosły o 45% w stosunku do roku 2009, osiągając wartość około 11 mld $ (na podstawie danych z 2213 spółek biorących udział w badaniu Metals Economics Group). Niniejszy artykuł zawiera bieżącą ocenę i analizę trendów w okresie 2000-2010 rynku metali nieżelaznych (metale podstawowe, złoto, platynowce i tzw. inne metale), diamentów i uranu, a także jest próbą prognozy tego rynku w kolejnych latach. Zestawiono i scharakteryzowano nabycia i przejęcia oraz finansowanie na rynku projektów metali podstawowych i złota.
Description
Keywords
Citation
Bachowski, C., & Kudełko, J. (2012). Kierunki inwestowania operatorów górniczych na rynku projektów metali nieżelaznych. Cuprum, 62(1), 19–34.
Belongs to collection