Migration Aspirations in Ukraine: human rights violations as migration drivers

Abstract
Ukraine is ranked highly among emigration countries and in particular among countries supplying labor migrants to the EU and Russia. The slumping economy and deteriorating political situation with an increasing number of authoritarian traits logically evoke the question of how non-economic motivation factors impact migration aspirations in Ukraine. The worsening human rights situation in the country is, in a way, seen as a separate matter and is not always associated with migration. This article is aimed to explore whether human rights violations exert an impact on the migration aspirations of people in Ukraine, in the context of a continually stagnant Ukrainian economy. Economy and human rights are not taken here as different ends of the spectrum; in particular, human rights are not reduced to “physical integrity rights”. This topic is studied based on a case study which included 4 research locations in Ukraine, which differ with respect to their migration profile.

Ukraina jest jednym z ważniejszych krajów emigracji, w szczególności krajów dostarczających siłę roboczą do państw Unii Europejskiej i Rosji. Zastój gospodarczy i pogarszająca się sytuacja polityczna (coraz więcej cech autorytarnych) wzbudzają pytanie, w jakim zakresie na aspiracje migracyjne Ukraińców mogą mieć wpływ czynniki nieekonomiczne. W istniejącej literaturze, przeważnie zwiększające się zagrożenie dla praw człowieka nie jest jednak łączone z kwestią emigracji, lecz traktowane niejako osobno. Celem artykułu jest zbadanie, na ile naruszanie praw człowieka ma wpływ na postawy migracyjne mieszkańców Ukrainy (przy uwzględnieniu trwającej stagnacji w gospodarce). Gospodarka i prawa człowieka nie są tu traktowane jako osobne byty, tzn. prawa człowieka nie są sprowadzone jedynie do “prawa do integralności fizycznej”. Podstawą artykułu jest badanie case study, przeprowadzone w czterech, różniących się pod względem profilu migracyjnego, lokalizacjach w Ukrainie.
Description
Keywords
Citation