Socio-economic characteristics of highly commercial family farms (changes in 2000-2005)

Abstract
Charakterystyka ekonomiczna wysokotowarowych gospodarstw rolnych: wielkość i struktura gospodarstwa, wyposażenie w maszyny, aktywność rynkowa oraz inwestycyjna. Społeczno-demograficzna struktura ludności zamieszkującej wysokotowarowe gospodarstwa rolne: wiek, płeć, wykształcenie, charakterystyka kierowników.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2005-2009. The economic and social conditions of the development of the Polish food economy following Poland's accession to the European Union, no 83.1
Keywords
Citation
Belongs to collection