Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych (3)

Abstract
„Nowe zazielenienie” Wspólnej Polityki Rolnej i jego znaczenie dla wyników ekonomicznych polskich gospodarstw. Scenariusze wdrożenia dopłat bezpośrednich w Polsce w nowej perspektywie finansowej 2014-2020. Przewidywane skutki nowych rozwiązań legislacyjnych WPR dla wielkotowarowych przedsiębiorstw rolnych. Kapitalizacja wsparcia finansowego rolnictwa. Subsydia a finanse gospodarstw osób fizycznych.
Description
Seria: Program Wieloletni 2011-2014. Konkurencyjność Polskiej Gospodarki Żywnościowej w Warunkach Globalizacji i Integracji Europejskiej; nr 82
Keywords
Citation
Belongs to collection