Polish farms with cattle production in comparison to selected countries

Abstract
Miejsce i rola produkcji bydła w rolnictwie polskim i w wybranych krajach (Węgry, Niemcy, Dania, Holandia). Ocena potencjału produkcyjnego, organizacyjnego, kosztów i dochodów gospodarstw mlecznych badanych krajów w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Ocena potencjału produkcyjnego, organizacji produkcji, kosztów i dochodów w gospodarstwach specjalizujących się w chowie bydła w badanych krajach w zależności od wielkości ekonomicznej w latach 2008-2010. Kompleksowa ocena efektywności gospodarstw z chowem bydła w badanych krajach. Efektywność gospodarstw z chowem bydła według wielkości ekonomicznej obliczona z zastosowaniem metody DEA. Czynniki determinujące zmianę dochodu z działalności rolniczej polskich gospodarstw mlecznych i z chowem bydła. Stan i kierunki rozwoju produkcji wołowiny w Polsce.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 86.1
Keywords
Citation
Belongs to collection