Assessment of the impact of the EU "agricultural budget" for the period 2014-2020 on the financial situation of the national agriculture and the entire economy

Abstract
Perspektywa finansowa UE na lata 2014-2020 i WPR. Oddziaływanie środków UE na rozwój Polski. Ocena wpływu środków WPR na rozwój i sytuację polskiego rolnictwa (PROW). Analiza tempa napływu środków WPR w latach 2007-2013 (EFRROW, PROW), Ocena wpływu "budżetu rolnego" Wspólnoty na lata 2014-2020 na kondycję finansową krajowego rolnictwa i całą gospodarkę (płatności bezpośrednie, wsparcie dla młodych rolników, płatność redystrybucyjna, wsparcie niektórych kategorii gospodarstw). Konsekwencje przyjęcia wieloletnich ram finansowych na Węgrzech w latach 2014-2020. Drugi filar WPR z perspektywy Czech.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 81.1
Keywords
Citation
Belongs to collection