Characteristics of farm managers in Poland and selected Central-Eastern European Countries

Abstract
Cechy społeczno-demograficzne kierowników gospodarstw rolnych w państwach UE: wiek, poziom wykształcenia rolniczego, korzystanie z usług doradczych. Kobiety kierowniczki gospodarstw rolnych w UE: skala zjawiska, wiek, poziom wykształcenia rolniczego. Przeobrażenia w cechach społeczno-demograficznych kierowników rodzinnych gospodarstw rolnych w Polsce w warunkach nasilającej się konkurencji w świetle badań terenowych. Aktywność ekonomiczna kierowników indywidualnych gospodarstw rolnych. Cechy społeczno-ekonomiczne kierowników gospodarstw rolnych na Ukrainie: gospodarstwa rodzinne, gospodarstwa farmerskie, przedsiębiorstwa rolne.
Description
Seria: Multi-Annual Programme 2011-2014. Competitiveness of the Polish Food Economy under the Conditions of Globalization and European Integration, no 84.1
Keywords
Citation
Belongs to collection