Charakterystyka i tendencje przemian w obrębie sieci placówek handlowych, usługowych oraz produkcyjnych we wsiach objętych badaniem IERiGŻ-PIB

Abstract
Analizowano zmiany jakie dokonały się w latach 2005-2011 w funkcjonowaniu i dostępności sieci placówek obsługi handlowej, produkcyjnej i usługowej na obszarach wiejskich. Określono tendencje i kierunki zachodzących zmian. Analizy dokonano na podstawie informacji zebranych w 76 wsiach położonych na terenie całej Polski.
Description
Keywords
Citation
Belongs to collection